O nama

Park Land je korporacija koja se već dugo bavi gradjevinom. Pored gradjevine Park Land se uspešno bavi proizvodnjom paleta i peleta. Kao drugu granu našeg poslovanja već nekoliko godina u našem sastavu je i Event Park Centar.

Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje naručiocima poslova, sa neprestanom težnjom da se svaki objekat izvede u potpunosti prema očekivanjima naručioca, kako u pogledu kvaliteta izvedenih radova, tako i u pogledu ostvarenja dogovorenih rokova. Uz ispunjenje ugovrenih zahteva, briga da se projekti realizuju u okviru planiranih troškova i dogovorenih rokova, kao i da se se osiguraju bezbednost zaposlenih na gradilištu i očuvanje čovekove okoline, predstavljaju glavne ciljeve u okviru naših projekata.

Park Land

ISO 9001
ISO 14001
ISO OHSAS 18001
ISO 27001
Excellent SME
O nama